• Home
 • Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Στην εταιρία μας με την επωνυμία «ΝΤΟΒΑΣ Ε. – ΚΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Δ. Ομόρρυθμη Εταιρία» και το διακριτικό τίτλο «ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ Ο.Ε.», η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη της Ελλάδας στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 155213306000 (σωρευτικά καλούμενη εφεξής «Εταιρία», «εμείς», «εμάς», «δικός-ή-ό μας») και λειτουργεί στον παρόν ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, θεωρούμε ως ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και θέτουμε σοβαρά υπόψη μας τα δικαιώματά σας που συνδέονται με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τις νομικές υποχρεώσεις μας σχετικά με αυτά.

 • Για το σκοπό αυτό, λαμβάνουμε καθημερινά τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σύμφωνα με τα τελευταία τεχνολογικά πρότυπα και την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από εμάς είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό μας, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτραπεί κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.
 1. Αντικείμενο του παρόντος κειμένου:

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου στόχο έχει να σας ενημερώσει για το ποιες προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να συλλέξει η Εταιρία μας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας όταν κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας, ως και για τον τρόπο με τον οποίο τις συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποθηκεύουμε, προστατεύουμε κι εν γένει τις επεξεργαζόμαστε. Εκτενείς πληροφορίες παρέχονται και ως προς τα δικαιώματα που  κατέχετε σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Όπου στο παρόν κείμενο, γίνεται χρήση του β’ πληθυντικού προσώπου, τούτο αναφέρεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας ή αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς.

Η Εταιρία μας έχει συμμορφωθεί πλήρως με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και με τον ν. 4642/2019, ως και με το γενικότερα ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και εφαρμόζει με συνέπεια τις δέκα Αρχές Επεξεργασίας του άρθ. 5 του Κανονισμού (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία) με στόχο να προστατεύσει τα οκτώ Δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ, όπως εξειδικεύονται στην ελληνική νομοθεσία). Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργούνται.

Παρακαλούμε να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου της Εταιρίας μας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας και την υπογραφή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης, όπου αυτό απαιτείται, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα, της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας μας.

 1. Τρόπος συλλογής κι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα όταν εσείς τα αποστέλλετε απευθείας σε εμάς (λ.χ. συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας), όταν κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας (λ.χ. συμπληρώνοντας τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία σας προκειμένου να ολοκληρωθεί η κράτησή σας), καθώς και χρησιμοποιώντας cookies. Σας ζητούμε πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ή προκειμένου να λάβετε μέρος σε μελλοντικούς διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες.

Όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα τρίτου προσώπου, προτού αποκαλύψετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες του, θα πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου σχετικά με την κοινοποίηση και την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών του, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

 1. Περιπτώσεις συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρία μας ειδικότερα συλλέγει στις εξής ενδεικτικές περιπτώσεις που άπτονται των περιπτώσεων του άρθ. 6 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, τα παρακάτω προσωπικά σας δεδομένα:

 • τα βασικά δεδομένα ταυτοποίησής σας (για παράδειγμα ονοματεπώνυμο) και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου), κατά τη συμπλήρωση της αίτησης - φόρμας στην ιστοσελίδα μας για χρήση των υπηρεσιών μας ή την οικειοθελή εγγραφή σας σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους ώστε να λαμβάνετε έντυπα, ηλεκτρονικά ή με SMS ενημερωτικό υλικό ή άλλο υλικό μάρκετινγκ, να ανανεώνετε τις προτιμήσεις σας, ή τέλος για τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, ερωτηματολόγια και προωθητικές ενέργειες κλπ, εφόσον τα παραπάνω παρέχονται από την Εταιρία μας τη δεδομένη χρονική στιγμή,
 • πληροφορίες (πληρωμών) στο πλαίσιο της συναλλαγής που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών μας, όπως η διαθέσιμη μέθοδος πληρωμής που επιλέξατε. Σημειώνεται ότι ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ στα στοιχεία της τραπεζικής σας κάρτας ούτε καταχωρούνται στην ιστοσελίδα μας τέτοια, αντίθετα προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή σας μεταβαίνετε σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας, στο οποίο τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας και χρησιμοποιούνται προηγμένα συστήματα κρυπτογράφησης,
 • πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή σας που συλλέγονται κατά τις επισκέψεις και την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου σας (IP), το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, ο τύπος και η έκδοση προγράμματος περιήγησής σας (browser), η γεωγραφική σας θέση κλπ, (δείτε παρακαλώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική για τη χρήση cookies στο πεδίο «Απόρρητο» στο δεξί κάτω άκρο της οθόνης σας),
 • πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση και την ασφαλή πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του ιστοτόπου μας, που περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε και τις συναλλαγές που κάνετε στον ιστότοπο, τη γλώσσα που έχετε επιλέξει, τη διάρκεια της επίσκεψης κλπ, ως και σχετικά με τη μετάβασή σας από άλλους ιστοτόπους ή σε ιστοσελίδα συνεργαζόμενου καταστήματος, και άλλες στατιστικές πληροφορίες γενικά για σκοπούς διαφήμισης. Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες συλλέγονται και αναλύονται ανώνυμα, αποκλειστικά κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας μέσω του συστήματος των cookies, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή (για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στο σχετικό πεδίο «Απόρρητο» στο δεξιό κάτω άκρο της ιστοσελίδας μας),
 • κάθε άλλη πληροφορία που ενδέχεται να μας παράσχετε οικειοθελώς, π.χ. μέσω της επικοινωνίας μας μαζί μας με οποιοδήποτε μέσο για περαιτέρω βοήθεια σχετικά με τις υπηρεσίες μας ή για σχόλια, παρατηρήσεις, αξιολογήσεις καταστημάτων και υπηρεσιών κλπ.
 1. 4. Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε εμάς χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που ορίζονται από αυτή την πολιτική στις σχετικές σελίδες του ιστοτόπου. Ενδεικτικά χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις προαναφερόμενες στο προηγούμενο κεφάλαιο περιπτώσεις με σκοπό τη(ν):

1) διαχείριση του ιστοτόπου και της επιχείρησής μας και την ορθή λειτουργία του,

2) προσωποποιημένη διαμόρφωση του ιστοτόπου για εσάς,

3) δυνατότητα παροχής των διαθέσιμων υπηρεσιών κράτησης στον ιστότοπό μας.

4) καταβολή του αντιτίμου για να εκτελεστεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Η κράτησή σας ολοκληρώνεται μόνο μετά την πληρωμή του εύλογου αντιτίμου, το οποίο εξοφλείτε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πληρωμής που υποστηρίζει ο ιστότοπός μας (δηλαδή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή Paypal). Όπως προαναφέρθηκε, η πληρωμή σας μέσω τραπεζικής κάρτας γίνεται μόνο κατόπιν μετάβασής σας σε ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας, στο οποίο χρησιμοποιούνται προηγμένα συστήματα κρυπτογράφησης για την ασφάλειά σας. Η τράπεζα έχει δημιουργήσει για εμάς διαχειριστικό περιβάλλον πληρωμών, από όπου εμείς θα μπορούμε μόνο να προβούμε σε ακύρωση κάποιας συναλλαγής και ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΑΣ.

5) αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email σχετικά με την ολοκλήρωση του αιτήματος κράτησής σας (αποδεικτικό e-mail) και γενικότερα διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλατε οι ίδιοι μέσω της διαθέσιμης πλατφόρμας επικοινωνίας,

8) αποστολή διαφημίσεων, ενημερώσεων και λοιπών προσφορών, αν κι εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες τη δεδομένη χρονική στιγμή και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχετε προηγουμένως συμφωνήσει σε αυτό. Αυτό αφορά τόσο μη-εξατομικευμένα (που αποστέλλονται σε όλους τους πελάτες) όσο κι εξατομικευμένα ενημερωτικά δελτία που αποστέλλονται μόνο σε εσάς ηλεκτρονικά (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS, προωθητικά μηνύματα) βάσει ανάλυσης προσωπικών σας δεδομένων που είτε μας έχετε ρητά διαθέσει είτε προέκυψαν από τη χρήση του ιστότοπού μας. Όπως προαναφέρθηκε, τα δεδομένα χρήσης (που συλλέγονται μέσω των cookies) αποτελούν πληροφορίες σχετικά με το πόσες φορές επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τον αριθμό των κρατήσεών σας κλπ. και καταλήγουν στην ανάλυση του προφίλ σας προκειμένου να καθοριστούν οι προτιμήσεις σας και ως εκ τούτου ποιες υπηρεσίες ταιριάζουν περισσότερο στις προτιμήσεις σας. Μπορείτε φυσικά ανά πάσα στιγμή να μας ενημερώσετε αν πλέον δεν επιθυμείτε το ενημερωτικό δελτίο, ως και τις διαφημιστικές επικοινωνίες και προωθητικές ενέργειες. Λάβετε υπόψη σας ότι η ανάκληση και οι επακόλουθες αλλαγές ισχύουν μόνο για το μέλλον και θα ισχύσουν ή θα εφαρμοστούν το αργότερο εντός 48 ωρών από την ανάκληση.

9) παροχή στατιστικών δεδομένων των χρηστών μας σε τρίτα μέρη (τα οποία δεν θα είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν κανένα χρήστη από αυτές τις πληροφορίες). Δείτε παρακαλώ την πολιτική μας σχετικά με τη χρήση cookies σε επόμενο κεφάλαιο ως και στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας.

10) διατήρηση της ασφάλειας του ιστοτόπου και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης.

11) επιβεβαίωση της συμμόρφωσής σας με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου μας.

 1. Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων:

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας και να χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με διαφάνεια, ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την ελληνική νομοθεσία προστασίας δεδομένων όταν συντρέχει ένας τουλάχιστον από τους παρακάτω λόγους:

 1. Εκτέλεση σύμβασης:

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με βάση τους τιθέμενους όρους χρήσης (θα τους βρείτε στο αντίστοιχο πεδίο), ως και προκειμένου να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι σε εσάς τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από την εκάστοτε χρήση που κάνετε στην ιστοσελίδα μας, όπως είναι η υποβολή αιτήματος κράτησης σε κατάστημα της επιλογής σας, η υποβολή σχολίων και κριτικών στη φόρμα επικοινωνίας και γενικότερα η εξυπηρέτηση και υποστήριξή σας.

 1. Η συμμόρφωση με νομική μας υποχρέωση:

Η Εταιρία μας δεσμεύεται από ορισμένες νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ισχύοντες νόμους και κανονιστικές διατάξεις και αφορούν στην καταπολέμηση φαινομένων όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι φορολογικές παραβάσεις, η πλημμελής προστασία ή παραβίαση προσωπικών δεδομένων κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με τις αρχές, και να εφαρμόζουμε τους κανόνες και τις οδηγίες τους. Τέτοιες υποχρεώσεις και απαιτήσεις μάς επιβάλλουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας προκειμένου να είμαστε σε θέση, σε περίπτωση που ανακύψει κάποιο ύποπτο συμβάν, να προβούμε σε επαλήθευση ταυτότητας, συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις/εντάλματα, αναφορά προς τις αρχές απάτης ή ενεργειών της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενέργειες για την αποτροπή απειλών κατά της εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας ασφάλειας κατόπιν αιτήματος δημόσιου φορέα ή για τη δίωξη ποινικών αδικημάτων κλπ.

Γ. Η προστασία έννομου συμφέροντος

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίσουμε τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτους και στηρίζονται σε επιχειρηματικό ή εμπορικό λόγο, όπως η πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή απάτης κατά τις συναλλαγές ή κακόβουλης χρήσης των υπηρεσιών της Εταιρίας μας ή για την ομαλή λειτουργία και ασφάλεια των συστημάτων μας, η αποστολή διαφημιστικών, ενημερωτικών ή προωθητικών επικοινωνιών σε εσάς, η επιδίωξη νόμιμων αξιώσεων και προετοιμασία της υπεράσπισής μας σε δικαστικές διαμάχες εκτός και εάν υπερτερεί το συμφέρον σας να μην τύχουν επεξεργασίας τα δεδομένα σας, η λήψη μέτρων και διαδικασιών για τη διασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων μας, και για την αποτροπή πιθανών εγκληματικών ενεργειών, η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και η επέκταση/διαχείριση των δραστηριοτήτων μας και η επικοινωνία αυτών στους πελάτες μας, η παροχή τεχνικής υποστήριξης κ.ά.

Δ. Η συγκατάθεσή σας:

Εφόσον μας έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία προσωπικών σας πληροφοριών (εκτός από τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω), η νομιμότητα αυτής της επεξεργασίας βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, μεταβαίνοντας στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας όπου δόθηκε η ανωτέρω συγκατάθεση και αλλάζοντας την επιλογή σας ή γενικότερα με τον ίδιο τρόπο που δόθηκε αυτή εξ αρχής. Ωστόσο, οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνει πριν από την παραλαβή της ανάκλησής σας δεν θίγεται.

Ειδικότερα, εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τεχνολογιών όπως τα cookies, συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες για εσάς για να σας προσφέρουμε μια κορυφαία προσωποποιημένη εμπειρία ώστε να μπορέσετε να βρείτε ευκολότερα αυτό που ψάχνετε ή για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση cookies θα βρείτε κατωτέρω στην “Πολιτική Cookies”.

 1. Διάρκεια διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε για οποιοδήποτε σκοπό θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για αυτό το σκοπό και για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών μας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί παραγραφής. Για παράδειγμα, όπου διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειάς σας και της αποφυγής παραβατικών συμπεριφορών και απάτης), θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες τουλάχιστον για το διάστημα που απαιτείται μέχρι να συμμορφωθούμε με αυτήν την υποχρέωση. Επίσης, εφόσον προβείτε σε σύναψη σύμβασης μαζί μας, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας και μετά τη σύναψη της σύμβασης, 1. στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο και δη την κείμενη οικονομική, τραπεζική, φορολογική, τηλεπικοινωνιακή και λοιπή νομοθεσία ( για παράδειγμα λάβετε υπ’ όψη ότι νομικές διατάξεις σχετικά με τις περιόδους υποχρεωτικής διατήρησης βιβλίων και στοιχείων βάσει της φορολογικής νομοθεσίας απαιτούν τη διατήρηση δεδομένων για έξι χρόνια και υπό προϋποθέσεις και μέχρι είκοσι χρόνια), 2. αν θεωρούμε ότι τα έγγραφα μπορεί να σχετίζονται με οποιαδήποτε νομική διαδικασία σε ισχύ και 3. με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας (μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης, την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου ή τη συμμόρφωσή μας με υποδείξεις Δημοσίων ή Ανεξάρτητων Αρχών).

Σε περίπτωση όμως που κάποιος χρήστης ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του και δεν εκκρεμεί κάποια δικαστική ή άλλη αμφισβήτηση ή έννομο συμφέρον ή νόμιμη υποχρέωσή μας που να απορρέει από την παροχή υπηρεσιών μας, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται το συντομότερο δυνατόν ή θα ανωνυμοποιούνται.

 1. Προστασία ανηλικότητας:

Η προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής των παιδιών είναι πολύ σημαντική για εμάς. Συμμορφούμενοι με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν θα συλλέξουμε ή δεν θα χρησιμοποιήσουμε συνειδητά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, επιβεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον (16) ετών.

 1. Πολιτική Cookies:

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μικρά αρχεία, γνωστά ως «cookies» προκειμένου να λειτουργεί καλύτερα και να βελτιώνει την εμπειρία σας. Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μία σειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται μέσω ενός διακομιστή και αποθηκεύεται στον περιηγητή. Το αναγνωριστικό κατόπιν αποστέλλεται πίσω στο διακομιστή κάθε φορά που ο περιηγητής ζητά μία σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies που εμείς χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας εξυπηρετούν την παροχή υπηρεσιών με τον ασφαλέστερο και ευχερέστερο τρόπο για εσάς.

Οι κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούμε και ο σκοπός χρήσης της κάθε κατηγορίας είναι οι εξής:

α. Αναγκαία: Πρόκειται για τα απαραίτητα cookies ώστε να λειτουργήσει σωστά ο ιστότοπός μας, που συμβάλουν στη χρηστικότητα του ιστότοπου, ενεργοποιώντας βασικές λειτουργίες όπως περιήγηση και πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπου.

β. Προτιμήσεις: Επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο ιστότοπος συμπεριφέρεται ή εμφανίζεται, όπως για παράδειγμα η επιλεγμένη γλώσσα ή η περιοχή που ανήκετε.

γ. Στατιστικά: Τα cookies αυτά επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες του ιστότοπουνα κατανοήσουν πως οι επισκέπτες αλληλοεπιδρούν με τον ιστότοπο, συλλέγοντας και αναλύοντας πληροφορίες ανώνυμα.

δ. Εμπορικής προώθησης: Χρησιμοποιούνται για να παρακολουθούν την κίνηση των χρηστών από τους διάφορους ιστότοπους. Σκοπός είναι να εμφανίζονται σχετικές προς τους χρήστες διαφημίσεις, καθώς και πιο εξατομικευμένες για τον μεμονωμένο χρήστη, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη αξία στους διαφημιστές. Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε υπηρεσίες αναλύσεων στοιχείων του διαδικτυακού ιστού που παρέχονται από συνεργαζόμενους παρόχους όπως η Skroytz, Google κλπ. Για το σκοπό αυτό, εφόσον το αποδεχθείτε ένα cookie εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες που αντλούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα μεταδίδονται π.χ. στη Google και θα αποθηκεύονται από αυτή σε διακομιστές (servers) στις Ηνωμένες Πολιτείες ή γενικότερα στην έδρα της εταιρίας.  Η Google τότε θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης της ιστοσελίδας μας από εσάς, συντάσσοντας αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας για εμάς και παρέχοντας λοιπές υπηρεσίες σχετικά με τη δραστηριότητα και τη χρήση του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP σας δε συσχετίζεται με κανένα άλλο δεδομένο που έχει στην κατοχή της. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι συνεργαζόμενοι φορείς τα δεδομένα σας, παρακαλώ απευθυνθείτε απευθείας σε αυτούς. Όσον αφορά ειδικότερα στην Google, εκτός από την αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας, μπορείτε να αποτρέψετε την εταιρία από τη συλλογή και την χρήση δεδομένων με τη λήψη και την εγκατάσταση του plug-in προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el.

Τα cookies που θα χρησιμοποιηθούν κατά την περιήγησή σας εξαρτώνται αποκλειστικά από τη συγκατάθεση που θα δώσετε ή όχι κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα μας, την οποία βεβαίως μπορείτε να ανακαλέσετε ολικά ή μερικά, ή και να την επεκτείνετε κάθε στιγμή μεταβαίνοντας στο πεδίο «Απόρρητο» στο δεξιό κάτω άκρο της ιστοσελίδας μας, όπου θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιούμε.

Οι περισσότεροι περιηγητές σας επιτρέπουν πάντως να μη δεχτείτε cookies. Για παράδειγμα:

α. στον Internet Explorer (version 10) μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις για cookie που βρίσκονται πατώντας “Εργαλεία”, “Επιλογές Internet”, “Απόρρητο” και “Για Προχωρημένους”

β. στο Firefox (version 24) μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies πατώντας “Εργαλεία,” “Επιλογές,” “Απόρρητο,” επιλέγοντας “Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό” από το μενού και αφαιρώντας την επιλογή “Αποδοχή cookies από ιστοτόπους”; και

γ. στο Chrome (version 29), μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies αν μπείτε στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος” και πατώντας “Ρυθμίσεις”, “Προβολή σύνθετων ρυθμίσεων”, και “Ρυθμίσεις περιεχομένου” και επιλέγοντας “Αποκλεισμός ιστοτόπων από δεδομένα” κάτω από την επικεφαλίδα “Cookies”.

Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοτόπων. Αν αποκλείσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου μας.

Μπορείτε να διαγράψετε επίσης cookies ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας —για παράδειγμα:

α. στον Internet Explorer (version 10), θα πρέπει να διαγράψετε χειροκίνητα τα αρχεία των cookie (μπορείτε να βρείτε οδηγίες στο http://support.microsoft.com/kb/278835);

β. στο Firefox (version 24), μπορείτε να διαγράψετε τα cookies πατώντας “Εργαλεία,” “Επιλογές,” και “Απόρρητο”, μετά επιλέγοντας “Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό”, πατώντας “Προβολή Cookies,” και “Αφαίρεση Όλων των Cookies” και

γ. στο Chrome (version 29), μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies μπαίνοντας στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος”, και πατώντας “Ρυθμίσεις”, “Προβολή Προσαρμοσμένων ρυθμίσεων” και “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης” και κατόπιν επιλέγοντας “Διαγραφή cookies και άλλων δεδομένων ιστοτόπου” προτού πατήσετε “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης”.

Η διαγραφή όλων των cookies θα έχει επίσης αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοτόπων.

 1. Γνωστοποίηση σε τρίτους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας με πλήρη σεβασμό στην ιδιωτικότητά σας. Όταν κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας και μας παρέχετε προσωπικές σας πληροφορίες, εμείς δεν διαβιβάζουμε ούτε μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με τρίτους, παρά μόνο στο μέτρο που αυτό επιβάλλεται για να ικανοποιήσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις και τα αιτήματά μας σχετικά με τις λοιπές υπηρεσίες μας ή για να σας προτείνουμε τρόπους βελτίωσης της συνολικής εμπειρίας σας στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο διεκπεραίωσης της κύριας παρεχόμενης υπηρεσίας μας κρατήσεων ή διευθέτησης οποιουδήποτε ζητήματος προκύψει σχετικά με την κράτηση σας, γνωστοποιούμε στα συνεργαζόμενα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τις απαραίτητες προσωπικές σας πληροφορίες, ήτοι το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας, τον κωδικό αριθμό κράτησής σας, το περιεχόμενο της κράτησής σας κλπ. Κι αυτό γιατί, για να διεκπεραιωθεί η κράτησή σας ή για να ειδοποιηθείτε αν προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα, πρέπει να μοιραστούμε με το συνεργαζόμενο κατάστημα της επιλογής σας τα στοιχεία σας, προκειμένου το προσωπικό του να ταυτοποιήσει την κράτηση σας και να σας παρέχει τις προσφερόμενες υπηρεσίες του. Ζητούμε από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν τις εν λόγω πληροφορίες αποκλειστικά για την εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας, και να μην τις αποθηκεύουν για σκοπούς πέρα από αυτή. Σας υπενθυμίζουμε όμως ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται μόνο στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Εταιρία από εσάς. Όταν γνωστοποιούμε πληροφορίες στις τρίτες επιχειρήσεις, οι περιορισμοί χρήσης και γνωστοποίησης που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύουν για αυτούς. Παρά το γεγονός ότι ενθαρρύνουμε τους συνεργάτες μας να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων, δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν (παρεκκλίνουσες) πρακτικές απορρήτου, πολιτικές απορρήτου ή ενέργειες τρίτων. Οποιαδήποτε παράπονα ή ερωτήματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από το κατάστημα που έχετε επιλέξει, θα πρέπει να στρέφονται άμεσα κατά των εκπροσώπων του. Ορισμένοι συνεργάτες μας ενδέχεται επίσης να διαχειρίζονται τις δικές τους ιστοσελίδες. Η Εταιρία μας δεν ευθύνεται ούτε για τον τρόπο που οι τελευταίοι τυχόν συλλέγουν και επεξεργάζονται αυτοτελώς και αυτοβούλως τις προσωπικές σας πληροφορίες μέσω των δικών τους ιστοσελίδων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που ενδέχεται μία συνδεδεμένη επιχείρηση να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας της, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην πολιτική απορρήτου της αντίστοιχης ιστοσελίδας.

Στο πλαίσιο δε της εκτέλεσης των λοιπών υπηρεσιών μας (όπως ικανοποίηση των αιτημάτων σας για παροχή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες μας, λήψη και αποστολή μηνυμάτων επικοινωνίας, ανάλυση δεδομένων, διαφημιστικές υπηρεσίες και προωθητικές ενέργειες ή εκτέλεση άλλων καθηκόντων κλπ), αποδέκτες των προσωπικών σου δεδομένων μπορεί να είναι και οι ακόλουθες κατηγορίες συνεργατών μας:

- πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης και μέτρησης επιδόσεων της ιστοσελίδας μας, όπως η Google κλπ. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός Ευρωπαϊκού Χώρου και ιδίως στις ΗΠΑ από τις εταιρίες αυτές.

- πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών,

- πάροχοι υπηρεσιών δικτύων δεδομένων για τη διασύνδεση των υποδομών μας με το internet,

- συνεργαζόμενες εταιρίες επικοινωνίας στο πλαίσιο της διαχείρισης της επικοινωνίας μας μαζί σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός Ευρωπαϊκού Χώρου και ιδίως στις ΗΠΑ από τις εταιρίες αυτές.

- λοιπές κατηγορίες συνεργατών στους οποίους ενδέχεται να απαιτηθεί κατά περίπτωση η διαβίβαση των δεδομένων στο πλαίσιο της λειτουργίας υπηρεσιών διαφήμισης, marketing, υποστήριξης πελατών κλπ.

Στην Εταιρία μας επιλέγουμε αξιόπιστους παρόχους για τα παραπάνω και προσπαθούμε να θέτουμε συμβατικούς περιορισμούς σε τρίτους που λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τους ισχύοντες στην Ευρώπη (ΓΚΠΔ 2016/679) και διεθνώς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Πλην όμως, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δε θα χρησιμοποιήσουν ή θα αποκαλύψουν τα δεδομένα αυτά, χωρίς την άδειά σας. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να εξετάζετε προσεκτικά τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων τυχόν τρίτων παρόχων/προμηθευτών, των οποίων τις υπηρεσίες θα χρησιμοποιήσετε μέσω της ιστοσελίδας μας. Επιπλέον, οι τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας, όταν είναι απαραίτητο, για να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη υπηρεσία, πληρωμή ή κράτησή σας.

Τέλος, ενδέχεται να διαβιβάσουμε ή αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε επίσημους, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, κρατικούς και εποπτικούς φορείς (π.χ. αστυνομία, Τράπεζα της Ελλάδος, διεθνείς φορολογικές αρχές κλπ.), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία, με δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία ή προκειμένου να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των πελατών μας έκνομες ενέργειες (π.χ. απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος κλπ.), εκπληρώνοντας νόμιμη υποχρέωση ή δικαίωμά μας.

 1. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Στην εταιρία μας αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητάς σας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά, νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία και λαμβάνουμε τις απαιτούμενες προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο, όπως ανωνυμοποίηση, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, περιοδικοί έλεγχοι κλπ, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από εμάς είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό μας, θα είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και θα διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένα, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας σε ασφαλείς (προστατευμένους με κωδικό και τείχος προστασίας) διακομιστές (κοινόχρηστους server). Αλλά και όποιος συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες, επιλέγεται προσεκτικά, ώστε να παρουσιάζει πειστικά εχέγγυα τεχνογνωσίας, αξιοπιστίας και διαθέσιμων πόρων καθώς και κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας εντός των προδιαγραφών και να διασφαλίζεται ότι θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για να εξυπηρετήσει τους προαναφερόμενους σκοπούς υπό την καθοδήγησή μας. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσετε επικοινωνώντας μαζί μας.

Δυστυχώς, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η διαβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων είναι 100% ασφαλής. Εάν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής (για παράδειγμα, εάν αισθάνεστε ότι η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να μας έχετε στείλει έχει παραβιαστεί ή υφίσταται ενδεχόμενο τυχαίας απώλειας, χρήσης, τροποποίησης, αποκάλυψης ή πρόσβασης χωρίς άδεια), παρακαλούμε ειδοποιήστε μας άμεσα. Η Εταιρία πάντως, σε περίπτωση που αντιληφθεί οποιοσδήποτε μορφής παραβίαση των δεδομένων σας, δεσμεύεται να ενημερώσει άμεσα τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές, και εσάς εφ’ όσον η παραβίαση σάς θέτει σε σοβαρό κίνδυνο.

 1. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες από και υπερσυνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων, ανεξάρτητων φορέων, όπως ενδεικτικά καταστημάτων εστίασης, παρόχων υπηρεσιών πληρωμών κλπ. οι οποίες λειτουργούν και συντηρούνται αποκλειστικά από αυτούς, και τις οποίες δεν ελέγχουμε, όπως προαναφέραμε. Εμείς ως Εταιρία δε φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας δεδομένων στις διαφορετικές ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, καθώς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη δική μας.

 1. Τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς:

 1. Πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα π.χ. να ενημερωθείτε από εμάς για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, ποιοι είναι οι αποδέκτες αυτών, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματά σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Έχετε ακόμα το δικαίωμα να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα. Για να λάβετε το σχετικό αντίγραφο μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εταιρία μας στα αναφερόμενα στο τέλος του παρόντος στοιχεία επικοινωνίας μας.
 2. Διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
 3. Διαγραφής των προσωπικών σας πληροφοριών [γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη»]. Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν δεν υπάρχει κανένας βάσιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε ή όταν τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, ή στις λοιπές σχετικές περιπτώσεις του παρόντος κεφαλαίου.
 4. Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, όταν ναι μεν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον μας αλλά υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά με την κατάστασή σας, που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτό το λόγο. Εάν υποβάλετε ένσταση, οφείλουμε να μην επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ή ότι χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών μας αξιώσεων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή σε περιπτώσεις που προβαίνουμε σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing). Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη κατάρτιση προφίλ, στον βαθμό που σχετίζεται με την απευθείας εμπορική προώθηση (direct marketing). Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing), τότε θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τους σκοπούς αυτούς.
 5. Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, δηλαδή να τα χρησιμοποιούμε μόνο για ορισμένες περιπτώσεις, εάν:
 6. δεν είναι ακριβή (μέχρι να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε ή να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους),
 7. έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα, αλλά δεν επιθυμείτε να τα διαγράψουμε,
 8. δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά χρειάζεστε τα εν λόγω δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων,
 9. μας έχετε ήδη ζητήσει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, αλλά περιμένετε να σας επιβεβαιώσουμε εάν έχουμε νόμιμους λόγους να τα χρησιμοποιούμε.

Πριν από την τυχόν άρση του περιορισμού επεξεργασίας που έχετε ζητήσει, θα ενημερωθείτε από εμάς προσωπικά.

 1. Λήψης αντιγράφου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, για να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλους οργανισμούς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας απευθείας από εμάς σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε [γνωστό ως δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων].
 2. Ανάκλησης της συγκατάθεσης που μας δώσατε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς. Συγκεκριμένα, αναφορικά με τη χρήση τεχνολογιών όπως τα cookies, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε την επιλογή σας και να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, αλλάζοντας τις επιλογές σας στο κάτω μέρος της της ιστοσελίδας μας στο πεδίο «Απόρρητο».

Σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού των δεδομένων σας, τα αιτήματα αυτά θα διαβιβάζονται και στους τρίτους αποδέκτες στους οποίους τα δεδομένα αυτά τυχόν γνωστοποιήθηκαν από εμάς, στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο  επόμενο κεφάλαιο. Λάβετε υπόψην ότι για την άσκηση οποιουδήποτε από τα ως άνω δικαιώματά σας, μπορούμε να ζητήσουμε την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, και διατηρούμε το δικαίωμα να σας επιβάλλουμε ένα τέλος, όπου επιτρέπεται από το νόμο, για παράδειγμα εάν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, και λαμβανομένων υπόψη των τυχόν διοικητικών εξόδων για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας. Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα,  η Εταιρία μας οφείλει να απαντήσει το αργότερο εντός 1 μηνός και είτε θα ικανοποιήσει το αίτημα είτε θα το απορρίψει αιτιολογημένα. Σε  περίπτωση καθυστέρησης ιδίως λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματος, ή/και του μεγάλου όγκου των αιτημάτων, η προθεσμία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από το χρόνο υποβολής του αιτήματος, ενώ η απάντησή μας θα πρέπει να συνοδεύεται (είτε έχει γίνει δεκτό είτε έχει απορριφθεί) από ειδική αναφορά και επίκληση του λόγου και των συνθηκών που είχαν ως συνέπεια την καθυστέρηση.

 1. Στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρίας μας:

Για οποιοδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με την Εταιρία μας, τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας της οποίας είναι:

Επωνυμία: ΝΤΟΒΑΣ Ε. – ΚΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Δ. Ομόρρυθμη Εταιρία

e–mail: info@xaplwstra.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πηνελόπης Δέλτα 3 – Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 56224

Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30) 6945069878

Είναι πολύ σημαντικό οι πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς να είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν οποιαδήποτε στιγμή οι προσωπικές σας πληροφορίες αλλάξουν αποστέλλοντας μας e-mail στο info@xaplwstra.gr

 1. Δικαίωμα καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείς ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σου και συνεχίζει να θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σου δεδομένων, μπορείς να προσφύγεις στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600

Fax: +30 210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr

 1. Ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου μας:

Ελέγχουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου τακτικά και διατηρούμε το δικαίωμα να την αναθεωρούμε και να κάνουμε αλλαγές ανά πάσα στιγμή ώστε να συμπεριλαμβάνουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς η τεχνολογία αλλάζει και η Εταιρία μας προσαρμόζεται σε νέα επιχειρηματικά αλλά και δικαιικά δεδομένα. Εάν προβούμε στις ανωτέρω ενέργειες, θα σας ειδοποιήσουμε με διάφορες διαδικασίες μέσω της ιστοσελίδας μας (π.χ. με ευδιάκριτο μήνυμα) ή ενδέχεται να σας στείλουμε ακόμα και ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Σε κάθε περίπτωση, σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε περίπτωση που έχουν γίνει μικρές αλλαγές ή σε περίπτωση που εμείς προβούμε σε οποιαδήποτε διαδραστική βελτίωση, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία να βρίσκετε πάντα την παρούσα Πολιτική ως μόνιμο σημείο πληροφόρησης στην ιστοσελίδα μας.

Η ισχύς της παρούσας Πολιτικής ξεκινάει στις 01/07/2020.